NIEUWS

Compost maken van eigen tuinafval lukt wonderbaarlijk goed

In het voorjaar 2022 kregen we bericht van de gemeente dat het ophalen van het groenafval zou veranderen. De grote vrachtwagens hadden steeds meer moeite om onze tuinen te bereiken. Het was het startschot voor een paar mensen binnen de vereniging om na te denken hoe en wat we anders zouden kunnen doen. Inspirator en compost-deskundige Laura Kok (tuin D16) hielp ons in no time aan een goed plan en we zijn toen zomaar vanuit niets begonnen. Kijk hier voor foto’s. En nu, nog geen vier maanden later hebben we onze eerste compost klaar, is er een gemakkelijk systeem bedacht van hoe we ons groenafval aanleveren bij de grote bakken op de tuin, en is er al een groep van veertien andere leden die zich inmiddels compostmeester (v/m) mogen noemen.

We zijn er trots op dat we de hoeveelheid afval hebben kunnen verkleinen tot bijna niks in vergelijking met hoe het de afgelopen jaren was. En dat we de aarde en de compost weer zelf terugbrengen op onze eigen tuinen.

Een paar opvallende dingen die we de eerste maanden tegenkwamen:

  • Bijna iedereen doet hartstikke goed mee en levert het tuinafval aan zodat we er het snelste compost van hebben. In het kort doen we dat door de aarde vooraf al af te schudden van de wortels en er dus veel minder aarde wordt weggegooid. Het ging echt om vele kruiwagens vol. En het tuinafval wordt kleiner geknipt en de takken worden kaal apart aangeleverd voor de versnipperaar die we inmiddels ook hebben aangeschaft.
  • Wat een plastic zit er toch nog tussen: touwtjes, stukjes label, potjes, klemmen, alles wat je maar kunt bedenken. Vaak in hele kleine stukjes, maar toch. We hebben goede hoop dat dit steeds minder wordt nu iedereen meer alert is.
  • Veel leden zijn een eigen composthoop op de eigen tuin begonnen, en dat is natuurlijk ook helemaal goed.
  • Iedere week komt er wel weer een lid bij dat zich aanmeldt als compostmeester. Daardoor wordt het werk minder, en de compost beter. Met elkaar deze klus klaren en volhouden wordt daardoor een stuk gemakkelijker.

Voor wie het nog niet precies weet: zo lever je je tuinafval dus aan:

  • Je schudt de aarde er al af, het liefst op je eigen tuin, en anders met behulp van de roosters die bij iedere compostbak staan.
  • Je knipt het groenafval zo klein mogelijk.
  • Takken strip je en lever je apart aan.

De compostbakken zijn onderverdeeld in drie stukken: aan de ene kant ligt het nieuwe groenafval, in het midden het spul dat er al langer ligt en helemaal aan de andere kant de compost die al bijna klaar is. Deze stapel is vaak afgedekt, zodat het er lekker warm wordt.

Wil je ook compostmeester worden, of gewoon meer informatie: spreek één van de compostmeesters aan, of mail naar secretaris@tuinbouwvereniging-baljuw.nl

Eerste werkbeurt 9 april 2022

’s Nachts hagelde en stormde het nog en tegen de tijd dat de eerste werkbeurt van het jaar begon was het stralend weer. En zo bleef het ook. Met een grote groep leden werd het terrein weer goed aangepakt en schoongemaakt. Bij alle complexen is er hard gewerkt; van het ophogen van de gemeenschappelijke pad bij complex A, tot het onkruidvrij maken van de andere ingangen. Ook werd er een volle aanhanger met oude kruiwagens, oud hout en glas naar het grof vuil gereden.

Om twaalf uur was er ook de primeur van de eerste Soepdag van het jaar. Deze vindt in 2022 maandelijks plaats tussen 12 en 14 uur tot en met de laatste werkbeurt in oktober. Leden kunnen zich aanmelden om een keer soep te maken. De lijst met data hangt daarvoor in kas C. Er zijn nog een paar open plekjes. De opkomst was groot, met wel dertig mensen die kwamen proeven van de Griekse rommeltjessoep die vandaag op het menu stond. Arie van der Stelt (tuin D5) had gezorgd voor een vegetarische en een vleesversie. Beide vonden goed aftrek. Zelfs de Griekse muziek ontbrak niet. Kijk hier voor meer foto’s.

Algemene Ledenvergadering op 2 april 2022

Na drie jaar was het dan eindelijk weer mogelijk: elkaar ontmoeten met een grotere groep. De jaarlijkse ledenvergadering vond plaats in de grote kas op complex C. Achttien leden woonden de vergadering bij en negen leden hadden zich vooraf afgemeld. Met in totaal zestig tuinen was een hogere ledenopkomst natuurlijk goed en leuk geweest. Maar ook nu was de bijeenkomst zinvol en constructief. In korte tijd werden er belangrijke voorgenomen besluiten van het bestuur goedgekeurd.

Een agendapunt ging over hoe om te gaan met het veranderde beleid van de gemeente over de compostbakken. Omdat de gemeente niet meer met grote wagens op het fietspad en het terrein kan komen, is het afhalen van het tuinafval op de oude manier gestopt. Wat er voor precies in de plaats komt is nog niet duidelijk. De gemeente denkt aan het plaatsen van een aantal kleine containers. Als bestuur zijn we met de gemeente in overleg om een zo goed mogelijk alternatief te kunnen krijgen.

Wat we al wel besloten hebben is dat niet alles zomaar meer op de composthoop kan worden gegooid. En we gaan als vereniging zelf compost maken. Binnenkort hangen we de spelregels bij de bakken op. Wat daar in ieder geval bij staat, is dat het afval klein moet worden geknipt, en dat takken apart moeten worden verzameld. Per compostbak (B, C, en D) komt er een ‘compostmeester’. In april wordt er bij complex C een proefopstelling gemaakt en komen de compostmeesters bijeen. Inmiddels zijn er al vier compostmeesters bekend. Wil je ook meedoen: laat het weten, dan nodigen we je uit voor een uitleg wat de bedoeling is.

De financiën over 2021 zijn gecontroleerd en goedgekeurd door twee leden van de vereniging die de kascontrole hebben gedaan. ‘Een hoop werk voor de penningmeester’, gaf de commissie met respect aan.
De leden hadden geen andere vragen over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en stemden onder meer in met de andere manier van het organiseren van bestuursverkiezingen met ingang van 2023. Een volledig verslag van de Algemene Ledenvergadering wordt per mail naar de leden verstuurd.

Inspirerende workshop snoeien fruitbomen

De belangstelling voor de workshop snoeien was groot. En terecht, want op zondagmorgen 13 maart 2022 gaf Simon van der Knaap, hovenier van beroep en lid van onze vereniging een boeiende en inspirerende workshop. Aan de hand van drie praktijkvoorbeelden op ons complex liet hij ons zien hoe je een mooie oude appelboom weer kan laten stralen. En hoe je je pas aangeplante fruitbomen de juiste goede snoeistart geeft.

Tenslotte werd het echt hard werken bij een paar jarenlang niet gesnoeide bomen. Gelukkig waren er toen veel helpende handen. Na afloop gingen veel leden direct ook zelf aan de slag in hun eigen tuin. Het was een leerzame morgen om nog jaren plezier van te hebben. Simon is een zelfgemaakte appeltaart beloofd van de één van de bomen die hij vandaag onder handen nam. Dat zal wel goed komen!
Kijk hier voor meer foto’s.

De vereniging bestaat 35 jaar.

Oktober 2021 bestond de tuinbouwvereniging Baljuw 35 jaar. Ter gelegenheid daarvan is er een handige tuinkalender gemaakt met tuintips, zaai suggesties, en korte inkijkjes bij verschillende leden van de vereniging. De digitale versie van de maandkalender staat hier.

Werkbeurt 2 oktober 2021

Hoe is het mogelijk. Precies tot twee uur bleef het nagenoeg droog en zelfs zonnig. Ideaal dus om met veel mensen de laatste werkbeurt van het jaar weer handen en voeten te geven. De opkomst was goed, en er is hard gewerkt aan het onkruidvrij maken van de ingangen, het ophogen en verbeteren van de gezamenlijke paden, het snoeien van een uit te kluiten gegroeide wilg, en het verven van de binnenkant van het huisje op complex B. Leden die dit jaar geen werkbeurt hebben (kunnen) uitvoeren, ontvangen een factuur om hun beurt af te kopen. En voor hen die vooraf niets van zich hebben laten horen is dat tevens een eerste waarschuwing. De eerstvolgende gezamenlijke activiteit is de nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2022.

4 maart 2020
Workshop fruitbomen snoeien groot succes
Op woensdagmiddag 4 maart 2020 zat de grote kas op complex C goed vol. Twintig leden hadden zich aangemeld voor een bijzondere middag over hoe we onze fruitbomen en bessenstruiken het beste konden snoeien. Douwe Kappers van Fruitboomkwekerij Boomkroon www.boomkroon.nl  gaf ons een boeiende workshop met zowel een  theorie- en een praktijkgedeelte. Waarom zou je een boom eigenlijk moeten snoeien, waarom zijn alle fruitbomen geënt op een onderstam, en hoe kan het dat er uit een appelpitje van een Elstar appel een hele andere soort appelboom groeit? We weten het nu allemaal.

Super zinnig daarna was natuurlijk dat we op de tuinen van verschillende leden hun bomen gingen bekijken en soms ook snoeien. Na ruim twee uur was het voorbij. Nog een kopje koffie van Corrie en een stuk zelf gebakken appelcake van Annemarie en het zat er al weer op: deze zeer geslaagde en leerzame workshop. Dat smaakt naar meer! Met dank aan De Groene Motor www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl die dit financieel heeft mogelijk gemaakt.

Deze website is nog onder constructie, er wordt in 2024 had gewerkt om hier zoveel mogelijk handige informatie en vrolijke foto’s te plaatsen!! Bij dringende vragen neemt u gerust contact op met het bestuur.

Total Page Visits: 5684 - Today Page Visits: 1