Nieuws

Compost maken van eigen tuinafval lukt wonderbaarlijk goed
In het voorjaar 2022 kregen we bericht van de gemeente dat het ophalen van het groenafval zou veranderen. De grote vrachtwagens hadden steeds meer moeite om onze tuinen te bereiken. Het was het startschot voor een paar mensen binnen de vereniging om na te denken hoe en wat we anders zouden kunnen doen. Inspirator en compost-deskundige Laura Kok (tuin D16) hielp ons in no time aan een goed plan en we zijn toen zomaar vanuit niets begonnen. Kijk hier voor foto’s. En nu, nog geen vier maanden later hebben we onze eerste compost klaar, is er een gemakkelijk systeem bedacht van hoe we ons groenafval aanleveren bij de grote bakken op de tuin, en is er al een groep van veertien andere leden die zich inmiddels compostmeester (v/m) mogen noemen.

We zijn er trots op dat we de hoeveelheid afval hebben kunnen verkleinen tot bijna niks in vergelijking met hoe het de afgelopen jaren was. En dat we de aarde en de compost weer zelf terugbrengen op onze eigen tuinen.

Een paar opvallende dingen die we de eerste maanden tegenkwamen:

  • Bijna iedereen doet hartstikke goed mee en levert het tuinafval aan zodat we er het snelste compost van hebben. In het kort doen we dat door de aarde vooraf al af te schudden van de wortels en er dus veel minder aarde wordt weggegooid. Het ging echt om vele kruiwagens vol. En het tuinafval wordt kleiner geknipt en de takken worden kaal apart aangeleverd voor de versnipperaar die we inmiddels ook hebben aangeschaft.
  • Wat een plastic zit er toch nog tussen: touwtjes, stukjes label, potjes, klemmen, alles wat je maar kunt bedenken. Vaak in hele kleine stukjes, maar toch. We hebben goede hoop dat dit steeds minder wordt nu iedereen meer alert is.
  • Veel leden zijn een eigen composthoop op de eigen tuin begonnen, en dat is natuurlijk ook helemaal goed.
  • Iedere week komt er wel weer een lid bij dat zich aanmeldt als compostmeester. Daardoor wordt het werk minder, en de compost beter. Met elkaar deze klus klaren en volhouden wordt daardoor een stuk gemakkelijker.

Voor wie het nog niet precies weet: zo lever je je tuinafval dus aan:

  • Je schudt de aarde er al af, het liefst op je eigen tuin, en anders met behulp van de roosters die bij iedere compostbak staan.
  • Je knipt het groenafval zo klein mogelijk.
  • Takken strip je en lever je apart aan.

De compostbakken zijn onderverdeeld in drie stukken: aan de ene kant ligt het nieuwe groenafval, in het midden het spul dat er al langer ligt en helemaal aan de andere kant de compost die al bijna klaar is. Deze stapel is vaak afgedekt, zodat het er lekker warm wordt.

Wil je ook compostmeester worden, of gewoon meer informatie: spreek één van de compostmeesters aan, of mail naar secretaris@tuinbouwvereniging-baljuw.nl

Eerste werkbeurt 9 april 2022
’s Nachts hagelde en stormde het nog en tegen de tijd dat de eerste werkbeurt van het jaar begon was het stralend weer. En zo bleef het ook. Met een grote groep leden werd het terrein weer goed aangepakt en schoongemaakt. Bij alle complexen is er hard gewerkt; van het ophogen van de gemeenschappelijke pad bij complex A, tot het onkruidvrij maken van de andere ingangen. Ook werd er een volle aanhanger met oude kruiwagens, oud hout en glas naar het grof vuil gereden.

Om twaalf uur was er ook de primeur van de eerste Soepdag van het jaar. Deze vindt in 2022 maandelijks plaats tussen 12 en 14 uur tot en met de laatste werkbeurt in oktober. Leden kunnen zich aanmelden om een keer soep te maken. De lijst met data hangt daarvoor in kas C. Er zijn nog een paar open plekjes. De opkomst was groot, met wel dertig mensen die kwamen proeven van de Griekse rommeltjessoep die vandaag op het menu stond. Arie van der Stelt (tuin D5) had gezorgd voor een vegetarische en een vleesversie. Beide vonden goed aftrek. Zelfs de Griekse muziek ontbrak niet. Kijk hier voor meer foto’s.

Algemene Ledenvergadering op 2 april 2022
Na drie jaar was het dan eindelijk weer mogelijk: elkaar ontmoeten met een grotere groep. De jaarlijkse ledenvergadering vond plaats in de grote kas op complex C. Achttien leden woonden de vergadering bij en negen leden hadden zich vooraf afgemeld. Met in totaal zestig tuinen was een hogere ledenopkomst natuurlijk goed en leuk geweest. Maar ook nu was de bijeenkomst zinvol en constructief. In korte tijd werden er belangrijke voorgenomen besluiten van het bestuur goedgekeurd.

Een agendapunt ging over hoe om te gaan met het veranderde beleid van de gemeente over de compostbakken. Omdat de gemeente niet meer met grote wagens op het fietspad en het terrein kan komen, is het afhalen van het tuinafval op de oude manier gestopt. Wat er voor precies in de plaats komt is nog niet duidelijk. De gemeente denkt aan het plaatsen van een aantal kleine containers. Als bestuur zijn we met de gemeente in overleg om een zo goed mogelijk alternatief te kunnen krijgen.

Wat we al wel besloten hebben is dat niet alles zomaar meer op de composthoop kan worden gegooid. En we gaan als vereniging zelf compost maken. Binnenkort hangen we de spelregels bij de bakken op. Wat daar in ieder geval bij staat, is dat het afval klein moet worden geknipt, en dat takken apart moeten worden verzameld. Per compostbak (B, C, en D) komt er een ‘compostmeester’. In april wordt er bij complex C een proefopstelling gemaakt en komen de compostmeesters bijeen. Inmiddels zijn er al vier compostmeesters bekend. Wil je ook meedoen: laat het weten, dan nodigen we je uit voor een uitleg wat de bedoeling is.

De financiën over 2021 zijn gecontroleerd en goedgekeurd door twee leden van de vereniging die de kascontrole hebben gedaan. ‘Een hoop werk voor de penningmeester’, gaf de commissie met respect aan.
De leden hadden geen andere vragen over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en stemden onder meer in met de andere manier van het organiseren van bestuursverkiezingen met ingang van 2023. Een volledig verslag van de Algemene Ledenvergadering wordt per mail naar de leden verstuurd.

Inspirerende workshop snoeien fruitbomen
De belangstelling voor de workshop snoeien was groot. En terecht, want op zondagmorgen 13 maart 2022 gaf Simon van der Knaap, hovenier van beroep en lid van onze vereniging een boeiende en inspirerende workshop. Aan de hand van drie praktijkvoorbeelden op ons complex liet hij ons zien hoe je een mooie oude appelboom weer kan laten stralen. En hoe je je pas aangeplante fruitbomen de juiste goede snoeistart geeft.

Tenslotte werd het echt hard werken bij een paar jarenlang niet gesnoeide bomen. Gelukkig waren er toen veel helpende handen. Na afloop gingen veel leden direct ook zelf aan de slag in hun eigen tuin. Het was een leerzame morgen om nog jaren plezier van te hebben. Simon is een zelfgemaakte appeltaart beloofd van de één van de bomen die hij vandaag onder handen nam. Dat zal wel goed komen!
Kijk hier voor meer foto’s.

De vereniging bestaat 35 jaar.
Oktober 2021 bestond de tuinbouwvereniging Baljuw 35 jaar. Ter gelegenheid daarvan is er een handige tuinkalender gemaakt met tuintips, zaai suggesties, en korte inkijkjes bij verschillende leden van de vereniging. De digitale versie van de maandkalender staat hier.

Werkbeurt 2 oktober 2021
Hoe is het mogelijk. Precies tot twee uur bleef het nagenoeg droog en zelfs zonnig. Ideaal dus om met veel mensen de laatste werkbeurt van het jaar weer handen en voeten te geven. De opkomst was goed, en er is hard gewerkt aan het onkruidvrij maken van de ingangen, het ophogen en verbeteren van de gezamenlijke paden, het snoeien van een uit te kluiten gegroeide wilg, en het verven van de binnenkant van het huisje op complex B. Leden die dit jaar geen werkbeurt hebben (kunnen) uitvoeren, ontvangen een factuur om hun beurt af te kopen. En voor hen die vooraf niets van zich hebben laten horen is dat tevens een eerste waarschuwing. De eerstvolgende gezamenlijke activiteit is de nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2022. Klik hier voor de foto’s.

Werkbeurt 11 september 2021
De opkomst was goed en bijna iedereen die op de lijst stond was er ook. Fijn, met zoveel mensen konden we echt een paar grote klussen aanpakken. Zo is de coniferenhaag nu dan toch bijna klaar. Over de hele lengte is er soms wel twee meter afgehaald. Het ziet er opgeruimd uit en zorgt voor meer licht in de tuinen. Ook verzakte bestrating is aangepakt, terwijl de terrassen bij ingang C en B er weer fraai bijliggen. Het damestoilet is fris en toegankelijk en veel oude rommel is opgeruimd. Dit jaar volgt er nog één werkbeurt op 2 oktober. Ook dan zal er nog genoeg te doen zijn. Kijk voor een foto-impressie hier.

Werkbeurt 8 mei 2021
Toen we begonnen was het nog droog, maar al na een uurtje begon het te spatten. En maakte dat uit? Nee, voor de aanwezige leden eigenlijk niet. We waren lekker aan de slag met de haag, met het wegwerken van kuilen in de bestrating en met het verwijderen van onkruid. We waren met een kleiner groepje dan gepland, wat niet de bedoeling was. Voor foto’s kijk hier.

Was je er niet en stond je wel op de lijst voor vandaag? We hebben je gemist. Maar ook: weet dat die ene beurt per jaar niet vrijblijvend is. Het maakt onderdeel uit van het lid zijn van de vereniging. Denk er gerust even over na. En zet de volgende beurten in je agenda. Dan kun je – vooraf – ook even contact opnemen als je écht niet kunt. De volgende beurten zijn zaterdag 11 september en zaterdag 2 oktober 2021.

Zoals gezegd was het met allen die er waren een goede bijeenkomst, en hebben we met elkaar de tuinen voor iedereen weer wat mooier gemaakt!

Inloopspreekuur 18 april 2021

Op 18 april 2021 is er in plaats van de Algemene Ledenvergadering een vervangend inloopspreekuur voor leden georganiseerd. De aangepaste vorm had natuurlijk te maken met het coronavirus. Leden konden in kleine groepjes hun reactie geven en reageren op het jaarverslag van 2020, het aangepaste Huishoudelijke Reglement, en de aangekondigde huurverhogingen in 2022 en 2023.

Acht leden hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, terwijl twee andere leden vooraf hebben gereageerd en vragen gesteld. Er waren vragen over het afwateren van de gemeenschappelijke paden, de mogelijke aanschaf van een frees en accu-kettingzaag, het leuke idee om een tomatenproeverij te willen organiseren in de zomer, en de mogelijkheid om eenvoudig water uit de sloot te kunnen halen. Eén lid kwam langs om aan te geven dat alles duidelijk was en ze dat graag gaf als een compliment aan de vereniging.

Hiermee zijn het jaarverslag 2020, inclusief het financiële jaarverslag 2020, en het nieuwe Huishoudelijk Reglement (versie april 2021) definitief vastgesteld.

10 april 2021
Eerste werkbeurt van het jaar weer geklaard.

We hadden niet gedacht dat we nu nog steeds niet onze werkbeurten zoals ‘normaal’ konden uitvoeren, maar het is niet anders. In kleine groepjes hebben leden deze keer de haag bij complex D en C onderhanden genomen, is de ingang bij complex B en het terras bij complex C mooi onkruidvrij gemaakt, en is de koelkast weer lekker fris. In mei gaan we verder met de haag bij A en B, en wordt er op andere plekken onkruid verwijderd. Voor meer foto’s kijk hier.

De gemeenschappelijke paden onkruidvrij maken en houden valt niet onder de werkbeurten. Dit is een klusje waarvoor je als lid zelf met je buren zelf verantwoordelijk bent. Hou dat even goed in de gaten en check de paden bij jou in de buurt. En maak er werk van als dat nodig is. Dan ziet het er weer goed uit.

Wachtlijst voor nieuwe tuinen in 2021
De komende weken besluit iedereen weer opnieuw of er volgend jaar weer opnieuw wordt getuinierd bij de vereniging, of dat de tuin wordt opgezegd. Op dit moment is er een wachtlijst met meer dan tien geïnteresseerden die graag een vrijkomend plekje willen huren. De komende weken worden zij op volgorde van aanmelding benaderd als er een tuin vrij komt. Op sommige tuinen kan een kas staan die dan ter overname wordt aangeboden. Op dit moment weten we dat er in ieder geval drie tuinen vrij gaan komen. Voor informatie: 2evoorzitter@tuinbouwvereniging-baljuw.nl

Werkbeurt oktober 2020, hoezo regen?
Net als tijdens de werkbeurt in september was ook nu het enthousiasme en de inzet van de aanwezige leden groot, weer of geen weer! Super. Er zijn nieuwe paden aangelegd, verbreed, de tuin-nummerbordjes weer teruggeplaatst (een paar ontbreken er nog) en is er flink onkruid opgeruimd. Corrie zorgde voor een kop lekkere soep als opwarmertje tussendoor. Klik hier voor een impressie.
De leden die dit jaar helaas geen beurt hebben kunnen meedoen, staan volgend jaar twee keer op de lijst. Voor vragen hierover: secretaris@tuinbouwvereniging-baljuw.nl

De eerste werkbeurt van 2020
Op zaterdag 5 september jl. vond de eerste werkbeurt van het jaar plaats en we waren met een lekkere grote groep. De werkzaamheden werden in groepjes van twee of drie mensen gedaan, en er werd voor gezorgd dat we goed afstand van elkaar konden houden. De aanwezigen hadden er echt zin in en er is overal goed opgeruimd en hard geklust. Het ziet er weer stukken beter uit. Kijk hier voor de foto’s.
Voor de liefhebbers: de vijgenboom op complex C is na de stevige snoei dit voorjaar weer mooi teruggekomen.
Volgende werkbeurt is zaterdag 3 oktober 2020.
Heb je je nog niet aangemeld? Dat kan bij Peter: secretaris@tuinbouwvereniging-baljuw.nl

4 maart 2020
Workshop fruitbomen snoeien groot succes
Op woensdagmiddag 4 maart 2020 zat de grote kas op complex C goed vol. Twintig leden hadden zich aangemeld voor een bijzondere middag over hoe we onze fruitbomen en bessenstruiken het beste konden snoeien. Douwe Kappers van Fruitboomkwekerij Boomkroon www.boomkroon.nl  gaf ons een boeiende workshop met zowel een  theorie- en een praktijkgedeelte. Waarom zou je een boom eigenlijk moeten snoeien, waarom zijn alle fruitbomen geënt op een onderstam, en hoe kan het dat er uit een appelpitje van een Elstar appel een hele andere soort appelboom groeit? We weten het nu allemaal.

Super zinnig daarna was natuurlijk dat we op de tuinen van verschillende leden hun bomen gingen bekijken en soms ook snoeien. Na ruim twee uur was het voorbij. Nog een kopje koffie van Corrie en een stuk zelf gebakken appelcake van Annemarie en het zat er al weer op: deze zeer geslaagde en leerzame workshop. Dat smaakt naar meer! Met dank aan De Groene Motor www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl die dit financieel heeft mogelijk gemaakt.

22 februari 2020
Zaterdag kon iedereen die in januari met ledenkorting zaden, pootaardappelen en allerhande andere tuinspullen had besteld, alles komen ophalen. Altijd weer spannend en leuk om te ontdekken wat je ook alweer had besteld!

11 januari 2020
Vandaag was het weer zover, de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Heerlijke hapjes en drankjes geheel verzorgd door Corrie. Kijk hier voor een impressie.

28 november 2019
Binnenkort krijgen jullie de bestellijst voor van der Wal weer thuisgestuurd, kijk goed op de instructie hoe hiermee om te gaan!

18 november 2019
Op zaterdag 19 oktober was er weer een werkbeurt, hier vind je de foto’s.

13 januari 2019
De notulen van de algemene leden vergadering van 14 april 2018 kun je hier lezen.

09 januari 2019
Afgelopen zaterdag was het weer tijd voor oliebollen en appelflappen op de nieuwjaars receptie. De foto’s vind je hier.

26 september 2018
Op 8 september is er weer een werkbeurt geweest, de foto’s vind je hier.

04 september 2018
Afgelopen zaterdag was het zover, de jaarlijkse BBQ. Hier een foto impressie.

11 augustus 2018
Op 1 september vindt de jaarlijkse BBQ plaats, vergeet niet in te schrijven in de kas op complex C. Dit kan t/m 25 augustus!
De BBQ begint om 16:00 uur.

13 mei 2018
Gisteren was de tweede werkbeurt van het jaar, weer een hele mooie dag, een impressie.

07 april 2018
De eerste werkbeurt van 2018 is een feit, een mooie dag met bijbehorende foto’s.

27 maart 2018
Vandaag is de drainage door gespoten, kijk hier voor twee foto’s.

27 maart 2018
Het nieuwe werkbeurtenrooster is beschikbaar, kijk wanneer je aan de beurt bent en schrijf deze datum in je agenda. Werkbeurtenrooster 2018

SAVE THE DATE
LET OP tijdstip ALV is gewijzigd:
14 april 2018 om 11:00 uur Algemene ledenvergadering
01 september 2018 jaarlijkse BBQ

16 oktober 2017
De notulen van de Algemene Leden Vergadering van 29 april 2017 zijn hier te vinden.

14 september 2017
Afgelopen weekend was er weer een werkbeurt. Een aantal foto’s zijn hier te vinden.

28 augustus 2017
Afgelopen zaterdag was het tijd voor de jaarlijkse BBQ. Corrie en Leen bedankt voor de goede zorgen! Kijk hier voor een sfeer impressie.

14 mei 2017
Op 13 mei was er weer een werkbeurt, kijk hier voor de foto’s daarvan.

23 april 2017
Op 29 april om 13:00 uur vindt de algemene ledenvergadering plaats, kijk hier voor de notulen van 2016.
Op 26 augustus is de BBQ gepland, hier komt later meer informatie over.

04 april 2017
De eerste werkbeurt van het jaar heeft plaatsgevonden. Een een kleine sfeer impressie is te zien op deze foto’s.

06 maart 2017
Alle tuinen zijn op dit moment verhuurd, de wachtlijst is leeg, bij interesse kunt u zich op de wachtlijst laten zetten. Neem hiervoor contact op met het bestuur.

03 maart 2017
Vandaag zijn de slootjes gebaggerd. Hier staan een paar foto’s.

31 januari 2017
Het werkrooster voor 2017 is uit, kijk wanneer je aan de beurt bent, en schrijf deze datum direct in je agenda. Werkbeurtenrooster 2017

15 januari 2017
Gisteren was de traditionele nieuwjaars receptie, kijk hier voor de foto’s.

08 oktober 2016
Vandaag zijn de foto’s van het uiteten t.b.v het 30 jarig bestaan van de vereniging en de foto’s van de verschillende werkbeurten online gezet. Ga hiervoor naar de fotopagina.

12 juni 2016
Het goedgekeurde huishoudelijk reglement staat online, zie Huishoudelijk Reglement

25 april 2016
Er wordt op dit moment heel hard gewerkt aan deze nieuwe website. Daardoor is op dit moment nog niet alle informatie op de site terug te vinden.

Bij dringende vragen neemt u gerust contact op met het bestuur.

Total Page Visits: 5047 - Today Page Visits: 2